دانشجوی نمونه استان بوشهر

دانشجوی نمونه کتابداری و اطلاع‌رسانی استان بوشهر از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ۱۳۹۲